במות עבודה

במות עבודה הידראוליות

מספר במות עבודה הידראוליות בגדלים שונים

TDF20

במת עבודה הידראולית קטנה

עומס מקסימלי
200 ק"ג

גובה הרמה
720 מ"מ

גודל במה
450X700 מ"מ

משקל עצמי
46 ק"גTDF30

במת עבודה הידראולית בינונית

עומס מקסימלי
300 ק"ג

גובה הרמה
880 מ"מ

גודל במה
815X500 מ"מ

משקל עצמי
77 ק"גTDF50

במת עבודה הידראולית בינונית

עומס מקסימלי
500 ק"ג

גובה הרמה
880 מ"מ

גודל במה
815X500 מ"מ

משקל עצמי
81 ק"ג